Privacybepaling voor ADV Soundboard app (Nederlands)

AD-Venture gaat zeer verantwoord met het onderwerp veiligheid om. AD-Venture verzamelt geen (persoonlijke) gegevens om de dienst van deze app te kunnen bieden. Alle gegevens die in de app gebruikt en ingevoerd worden blijven beperkt tot het apparaat van de gebruiker. Er vindt geen uitwisseling met online diensten plaats, behalve het ophalen van (geluids)bestanden vanuit online diensten die de gebruiker zelf kiest tijdens het vullen van de app. Ook deze gegevens en bestanden worden slecht op aanvraag van de gebruiker naar het apparaat gedownload en slechts daar bewaard. Er worden ook nooit bankrekening- en creditcardgegevens in de ADV Soundboard app ingevoerd.

Privacystatement for ADV Soundboard app (English)

AD-Venture deals with safety in a very responsible way. AD-Venture does not collect any (personal) data to provide the service of this app. All data used and entered in the app is limited to the user's device. There is no exchange with online services, except for the retrieval of (audio) files from online services that the user chooses while filling the app. This data and files are also only downloaded to the device at the user's request and only stored there. Also, bank account and credit card details are never entered in the ADV Soundboard app.

Contact

If you want to contact me, you can use any of the following channels. I am happy to hear from you.

Vincent van Haaren
+31 6 44536895
info@adigitalventure.nl